Město Jílové

Základní informace


Úřední název

Město Jílové

IČO

00261408

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 412557711

Telefon 2

+420 412557722

WWW

www.mujilove.cz

E-mail

podatelna@mujilove.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jílové

Část obce

Jílové

Ulice

Mírové nám.

Číslo popisné

280

PSČ

40701

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet

Číslo účtu

921401319

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost