Detail

Detail vysvětlení


Text vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení – odpověď zadavatele: Odpověď na Dotaz 1: Po konzultaci s projektantem zadavatel uvádí: Zkoušky vyzískaného materiálu nebyly prováděny. Tyto zkoušky si provede zhotovitel. Předpoklad je, že odpad nebude nebezpečný a bude v kategorii: 17 03 02 asfalt bez obsahu dehtu. Odpověď na Dotaz 2: Zadavatel požaduje uvedení minimálně 3 referenčních zakázek.