Detail

Základní informace


Úřední název

Metrostav Infrastructure a.s.

IČO

24204005

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Praha

PSČ

18000

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

3 907 897,31

Nabídková cena bez DPH

3 229 667,20

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne