Detail

Základní informace


Úřední název

STRABAG a.s.

IČO

60838744

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Praha

Část obce

Jinonice

Ulice

Kačírkova

Číslo popisné

982

Číslo orientační

4

PSČ

15800

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

4 954 676,98

Nabídková cena bez DPH

4 094 774,33

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne