Detail

Základní informace


Úřední název

INSKY spol. s r.o.

IČO

00671533

DIČ

CZ00671533

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Ústí nad Labem

Ulice

Nový Svět 100

PSČ

40001

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

5 017 749,42

Nabídková cena bez DPH

4 146 900,35

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne