Detail

Základní informace


Úřední název

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

IČO

40233308

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Teplice

Část obce

Teplice

Ulice

Křižíkova

Číslo popisné

2393

PSČ

41501

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

3 604 883,52

Nabídková cena bez DPH

2 979 242,58

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne