Detail

Základní informace


Úřední název

Skanska a.s.

IČO

26271303

DIČ

CZ26271303

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Praha

Část obce

Karlín

Ulice

Křižíkova

Číslo popisné

682

Číslo orientační

34a

PSČ

18600

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

4 450 439,30

Nabídková cena bez DPH

3 678 049,00

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne