Detail

Základní informace


Úřední název

Silnice Žáček s.r.o.

IČO

44569432

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Česká Lípa

Ulice

Antonína Sovy

Číslo popisné

965

Číslo orientační

9

PSČ

47001

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

5 765 215,73

Nabídková cena bez DPH

4 764 641,10

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne