Detail

Základní informace


Úřední název

DOKOM FINAL s.r.o.

IČO

25487230

DIČ

CZ25487230

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Děčín

Ulice

Kamenná

Číslo popisné

2

Číslo orientační

2

PSČ

40711

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

6 120 473,97

Nabídková cena bez DPH

5 058 242,95

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne