Detail

Základní informace


Úřední název

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČO

25042751

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Děčín

Část obce

Děčín I-Děčín

Ulice

Oblouková

Číslo popisné

416

Číslo orientační

39

PSČ

40502

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

5 044 665,45

Nabídková cena bez DPH

4 169 145,00

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne