Detail vysvětlení

Vysvětlení zadávací dokumentace


Zobrazit detail
Text vysvětlení zadávací dokumentace
DetailVysvětlení – odpověď zadavatele: Po konzultaci s projektantem zadavatel uvádí: Původní žlab bude vybourán, odvezen a zlikvidován. Bude proveden nový polymerbetonový žlab 130/130 s litinovou mříží s nosností minimálně 25 tun do lože z prostého betonu. Zadavatel uveřejňuje upravený Výkaz výměr doplněný o předmětnou položku v části: Oprava místní komunikace v ulici Horská 2. etapa.

Přílohy


Zobrazit detail
DetailVysvětlení zadávací dokumentace24. 05. 2021 11:59Dokument není zavirovaný