Výměna oken a provedení nových vstupů bytového domu v ulici Nová č.p. 183 – 186, 407 01 Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výměna oken a provedení nových vstupů bytového domu v ulici Nová č.p. 183 – 186, 407 01 Jílové

Systémové číslo NEN

N006/21/V00023549

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-037894

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00023549

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

12 122 600,90

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

18. 08. 2022 08:00

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 10. 2021 15:38

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

09. 11. 2021 09:00

Lhůta pro podání nabídek

19. 01. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu č.p. 183, 184, 185 a 186, Martiněves, ulice Nová, Jílové, na pozemcích st. p. č. 283/1, 283/2, 283/3, 283/4 v katastrálním území Martiněves u Děčína (dále jen „stavba“). Jedná se o stavební úpravy spočívající ve výměně oken i s parapety za okna plastová, s ohledem na možnost budoucího zateplení a kompletní výměnu dřevěných stěn s okny v bytech s lodžií a opravami dotčených povrchů i se zábradlím. Také budou řešeny nové přístřešky před hlavními vstupy do jednotlivých objektů i s výměnou vstupních dveří a poštovních schránek. Součástí předmětu veřejné zakázky je i oprava stávajícího degradovaného soklu s návazností na možnost budoucího zateplení objektu a návrh fasády schodišťových věží.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 08. 2022 09:52Uveřejnění písemné zprávy
Detail18. 08. 2022 14:40Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail16. 12. 2021 13:42Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail15. 10. 2021 15:38Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


23. 08. 2022 00:00Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
15. 10. 2021 00:00F2021-037894Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu