Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

23. 01. 2024 15:14

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


JIL/7248/2022202313 308 798,1810 999 006,77
JIL/7248/202220225 346 566,424 418 649,94