Síťový server pro město Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Síťový server pro město Jílové

Systémové číslo NEN

N006/22/V00011543

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00011543

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

190 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 05. 2022 14:49

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 05. 2022 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks síťového serveru, do vlastnictví města Jílové. Dodávkou se rozumí úplné provedení dodávky nové věci v požadovaném a bezchybném provedení, s příslušným vybavením a plné funkčnosti na místo plnění. Instalace a zprovoznění zařízení není požadováno.

Kód z číselníku NIPEZ

48821000-9

Název z číselníku NIPEZ

Síťové servery

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

48821000-9

Název z číselníku CPV

Síťové servery

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, sídlo zadavatele, konkrétně: město Jílové, 40701 Jílové, Mírové náměstí 280

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSíťové servery48821000-9Síťové servery

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail21. 11. 2022 12:07Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail09. 06. 2022 13:11Uveřejnění účastníků
Detail09. 06. 2022 13:11Uveřejnění výsledku
Detail03. 06. 2022 12:34Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail18. 05. 2022 13:28Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 05. 2022 15:01Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 05. 2022 14:49Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.