Mobilní generátor elektrické energie pro město Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Mobilní generátor elektrické energie pro město Jílové

Systémové číslo NEN

N006/22/V00011546

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00011546

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

490 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 05. 2022 15:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 05. 2022 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového mobilního dieselového generátoru elektrické energie do vlastnictví města Jílové. Zařízení bude prioritně určeno pro užívání a obsluhu členy JSDH města Jílové. Účel použití: havarijní, dočasné, náhradní napájení klíčových objektů města elektrickou energií v případech řešení nenadálých situací v rámci krizového řízení města Jílové. Dodávkou se rozumí úplné provedení dodávky nové věci, souboru věcí, včetně dodávky potřebných komponentů a zařízení, nezbytných pro řádné užívání předmětu veřejné zakázky. Dodávkou se dále rozumí zprovoznění zařízení v místě plnění veřejné zakázky, provedení zkušebního provozu doplněný protokolem, proškolení obsluhy z řad zaměstnanců a oprávněných osob zadavatele, předvedení obsluhy a údržby odborným technickým zástupcem dodavatele, předání zařízení na základě předávacího protokolu.

Kód z číselníku NIPEZ

31121100-1

Název z číselníku NIPEZ

Generátorová soustrojí se vznětovými motory

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

31121100-1

Název z číselníku CPV

Generátorová soustrojí se vznětovými motory

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, 407 01 Jílové, konkrétně: město Jílové, 40701 Jílové, požární zbrojnice JSDH města Jílové, Teplická 180

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailGenerátorová soustrojí se vznětovými motory31121100-1Generátorová soustrojí se vznětovými motory

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 12. 2022 09:19Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail27. 12. 2022 10:31Uveřejnění účastníků
Detail27. 12. 2022 10:31Uveřejnění výsledku
Detail09. 06. 2022 13:20Uveřejnění účastníků
Detail09. 06. 2022 13:20Uveřejnění výsledku
Detail02. 06. 2022 06:27Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail23. 05. 2022 14:46Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 05. 2022 15:27Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 05. 2022 15:11Uveřejnění zadávacích podmínek