Firewall pro město Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Firewall pro město Jílové

Systémové číslo NEN

N006/23/V00007068

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00007068

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 03. 2023 10:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 04. 2023 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kompletu nového HW zařízení a příslušného SW vybavení pro zajištění funkce „Firewall“ k ochraně IT sítě zadavatele, do vlastnictví města Jílové. Dodávkou se rozumí úplné provedení dodávky nové věci v požadovaném a bezchybném provedení, s příslušným vybavením, dokumentací, platnými licencemi a v plné funkčnosti, na místo plnění. Jako součást plnění veřejné zakázky je požadováno provedení a dokončení instalace kompletu zařízení HW a SW, a jeho uvedení do plného provozu ze strany dodavatele v místě plnění smlouvy, v systémech zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

72511000-0

Název z číselníku NIPEZ

Programové vybavení pro správu sítě

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

72511000-0

Název z číselníku CPV

Programové vybavení pro správu sítě

Název předmětu

Programové vybavení pro správu sítě

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, sídlo zadavatele, konkrétně: město Jílové, 40701 Jílové, Mírové náměstí 280

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail16. 06. 2023 13:05Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail13. 04. 2023 12:44Uveřejnění účastníků
Detail13. 04. 2023 12:44Uveřejnění výsledku
Detail04. 04. 2023 07:40Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail16. 03. 2023 10:14Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.