Rekonstrukce kotelny zámku Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce kotelny zámku Jílové

Systémové číslo NEN

N006/23/V00007079

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00007079

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 03. 2023 10:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 04. 2023 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je provedení rekonstrukce kotelny zámku Jílové, objektu v majetku města Jílové na adrese: Mírové náměstí č.p. 39, 407 01 Jílové, pozemek p. č. st. 175 v k. ú. Jílové u Děčína. Zadavatel požaduje provedení díla zcela v souladu s PD s názvem „Rekonstrukce kotelny, vyregulování a ovládání vytápění částí objektu zámku Jílové“ a souvisejícím Soupisem prací, číslo zakázky 24/12–22, zpracováno v prosinci roku 2022 odpovědným projektantem, p. Karlem Matouškem, IČ: 402 35 564. Dokumentace je obsahem příloh zadávací dokumentace této výzvy k podání nabídky.

Kód z číselníku NIPEZ

45333000-0

Název z číselníku NIPEZ

Instalace a montáž plynového zařízení

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45333000-0

Název z číselníku CPV

Instalace a montáž plynového zařízení

Název předmětu

Instalace a montáž plynového zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, okres Děčín, město Jílové, Mírové náměstí č.p. 39, budova zámku Jílové, 407 01 Jílové, pozemek p. č. st. 175 v k. ú. Jílové u Děčína, v majetku města Jílové.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 11. 2023 15:32Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail28. 11. 2023 15:24Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail20. 04. 2023 12:36Uveřejnění účastníků
Detail20. 04. 2023 12:36Uveřejnění výsledku
Detail04. 04. 2023 08:57Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail16. 03. 2023 10:43Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.