Ramenová příkopová sekačka pro město Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Ramenová příkopová sekačka pro město Jílové

Systémové číslo NEN

N006/23/V00007116

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00007116

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 03. 2023 12:23

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 04. 2023 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové ramenové příkopové sekačky do vlastnictví města Jílové. Zařízení bude prioritně určeno pro užívání a obsluhu zaměstnanci Odboru místního hospodářství MěÚ Jílové, k údržbě specifických travních ploch v katastru města. Dodávkou se rozumí úplné provedení dodávky nové věci, případně souboru věcí, včetně dodávky potřebných komponentů a zařízení, nezbytných pro řádné užívání předmětu veřejné zakázky. Dodávkou se rovněž rozumí instalace na traktor zadavatele a uvedení zařízení do provozu v místě plnění veřejné zakázky. Dále provedení zkušebního provozu v terénu doplněno protokolem, předvedení a proškolení obsluhy z řad zaměstnanců a oprávněných osob zadavatele. Předvedení a proškolení o způsobu údržby zařízení odborným technickým zástupcem dodavatele, předání zařízení na základě předávacího protokolu.

Kód z číselníku NIPEZ

16311000-8

Název z číselníku NIPEZ

Sekačky na trávu

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

16311000-8

Název z číselníku CPV

Sekačky na trávu

Název předmětu

Sekačky na trávu

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, 407 01 Jílové, konkrétně: město Jílové, sídlo Odboru místního hospodářství MěÚ Jílové, Teplická č.p. 180, 407 01 Jílové

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail16. 06. 2023 13:09Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail13. 04. 2023 13:39Uveřejnění účastníků
Detail13. 04. 2023 13:39Uveřejnění výsledku
Detail04. 04. 2023 12:31Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail24. 03. 2023 08:33Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 03. 2023 12:23Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.