Rekonstrukce střechy přístavby ZŠ Mírové nám. 227, Jílové

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce střechy přístavby ZŠ Mírové nám. 227, Jílové

Systémové číslo NEN

N006/23/V00014314

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00014314

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 05. 2023 08:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 06. 2023 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je celková rekonstrukce střechy přístavby objektu Základní školy Jílové, v majetku města Jílové IČ: 00261408, na adrese Mírové náměstí č. p. 227, pozemek p. č. st. 391 v k. ú. Jílové u Děčína. Předmětem zakázky je zejména výměna střešní krytiny, instalace izolační vrstvy pod krytinou a instalace nového zateplení prostoru střechy, instalace stříšky na zděný větrací komín, demontáž, revize a dopojení hromosvodu. Stávající stropní konstrukce a krov budou zachovány. Zadavatel požaduje provedení díla zcela v souladu s projektovou dokumentací z dubna 2023, číslo zakázky 1644 – 3/20 zpracováno Ing. Milanem Pilečkem, autorizováno AK Ing. arch. Vlastimil Stránský, autorizace číslo 01416, včetně soupisu prací (výkaz výměr). Dokumentace je obsahem příloh zadávací dokumentace této výzvy k podání nabídky.

Kód z číselníku NIPEZ

45260000-7

Název z číselníku NIPEZ

Střešní práce a jiné specializované stavební práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45260000-7

Název z číselníku CPV

Střešní práce a jiné specializované stavební práce

Název předmětu

Střešní práce a jiné specializované stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, okres Děčín, město Jílové, konkrétně: Základní škola Jílové, okres Děčín, budova Mírové náměstí č. p. 227, 407 01 Jílové, • pozemek parcelní číslo st. 391, Katastrální území Jílové u Děčína [660043].

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 10. 2023 10:35Uveřejnění účastníků
Detail23. 10. 2023 10:35Uveřejnění výsledku
Detail23. 10. 2023 10:34Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail26. 06. 2023 15:57Uveřejnění účastníků
Detail26. 06. 2023 15:57Uveřejnění výsledku
Detail26. 06. 2023 15:56Uveřejnění účastníků
Detail26. 06. 2023 15:56Uveřejnění výsledku
Detail16. 06. 2023 11:44Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail25. 05. 2023 08:14Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.