Městský zpravodaj Jílovská sova, tisk a dodávání

Základní informace


Název zadávacího postupu

Městský zpravodaj Jílovská sova, tisk a dodávání

Systémové číslo NEN

N006/23/V00023492

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00023492

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum zrušení ZP

11. 10. 2023 15:00

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 08. 2023 10:40

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 09. 2023 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je grafické zpracování finální podoby, tisk a dodávání městského zpravodaje Jílovská sova. Požadováno je provedení grafického zpracování finální podoby jednotlivých vydání dle příspěvků obsahové části předložených redakční radou zadavatele. Požadováno je provedení tisku listinné podoby městského zpravodaje z finálního datového a grafického souboru zpracovaného dodavatelem po odsouhlasení redakční radou zadavatele, a dále dodávání nákladu zadavateli na místa dle ustanovení příslušného článku Smlouvy o dílo, viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

79800000-2

Název z číselníku NIPEZ

Tiskařské a související služby

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

79800000-2

Název z číselníku CPV

Tiskařské a související služby

Název předmětu

Tiskařské a související služby

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, okres Děčín, město Jílové, konkrétně: - Mírové náměstí 280, 40701 Jílové - dodání výtisků vydání v požadovaném množství a v termínu dle bodu 5.2. výzvy, a na místa dle ustanovení článku IV. smlouvy

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 10. 2023 12:45Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail24. 08. 2023 10:40Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.