Vyhotovení LHP pro město Jílové, s platností od 01.01.2025

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vyhotovení LHP pro město Jílové, s platností od 01.01.2025

Systémové číslo NEN

N006/23/V00028679

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00028679

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 10. 2023 13:22

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2023 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto řízení je Zpracování lesního hospodářského plánu (dále LHP) pro lesní majetek města Jílové, s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034. LHP bude zpracován v souladu s lesním zákonem č. 289/1995 Sb. a jeho vyhláškami (v platném znění), zejména pak v souladu s Vyhláškou MZe ČR o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb., dále se zákonem ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a s jeho vyhláškami (v platném znění). Souhrnná data díla budou předána v analogové (listinné), a v digitální formě dle informačního standardu lesního hospodářství schváleného MZe ČR pro LHP s platností od 01.01.2025.

Kód z číselníku NIPEZ

77200000-2

Název z číselníku NIPEZ

Služby v oblasti lesnictví

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

77200000-2

Název z číselníku CPV

Služby v oblasti lesnictví

Název předmětu

Služby v oblasti lesnictví

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění VZ je ČR, Ústecký kraj, katastr města Jílové, pozemky zahrnující Lesní hospodářský celek v majetku města Jílové, k.ú. Jílové u Děčína [660043], Modrá u Děčína [697834] a Martiněves u Děčína [660051], Sněžník [751472], Libouchec [683418]

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail06. 12. 2023 16:06Uveřejnění účastníků
Detail06. 12. 2023 16:06Uveřejnění výsledku
Detail31. 10. 2023 11:04Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 10. 2023 13:22Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.