Městský zpravodaj Jílovská sova, grafické zpracování, tisk a dodávání

Základní informace


Název zadávacího postupu

Městský zpravodaj Jílovská sova, grafické zpracování, tisk a dodávání

Systémové číslo NEN

N006/23/V00028686

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00028686

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 10. 2023 09:01

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 11. 2023 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je: a) zpracování prvotního grafického návrhu periodika z podkladů předložených zadavatelem (redakční radou zpravodaje Jílovská sova) ve formátech WORD, EXCEL, PDF, JPG, aj. (zahrnuje třídění a uspořádání článků do „matrice“, úpravy formátů, výběr typu, velikosti, barvy písma, posouzení kvality a výběr fotografií, aj.), b) předložení prvotního grafického návrhu k úpravám a korekcím redakční radě, c) provedení (zapracování) změn, připomínek, doplnění do původního návrhu, d) předložení upraveného prvotního návrhu redakční radě ke konečnému odsouhlasení, e) vytvoření finálních tiskových dat (= souboru finální grafické verze aktuálního vydání zpravodaje pro tisk ve formátu PDF) a jejich předání redakční radě (+ současně předání určenému zástupci tiskárny zodpovědnému za tisk), f) vytvoření finální webové podoby periodika a její předání redakční radě zpravodaje, ------------------------------------------------------------------------------------------------ g) provedení tisku (z finálního datového a grafického souboru předaného tiskárně zadavatelem) a h) dodání nákladu jednotlivých vydání městského zpravodaje Jílovská sova, požadováno je dodávání celého měsíčního nákladu zpravodaje zadavateli na místa plnění dle této zadávací dokumentace, shodně specifikováno v ustanovení příslušného článku návrhu Smlouvy o dílo,

Kód z číselníku NIPEZ

79800000-2

Název z číselníku NIPEZ

Tiskařské a související služby

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

79800000-2

Název z číselníku CPV

Tiskařské a související služby

Název předmětu

Tiskařské a související služby

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, Ústecký kraj, okres Děčín, město Jílové, konkrétně: • Městský úřad Jílové, na adrese Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, požadováno je dodávání 100 kusů zpravodaje • Česká pošta, s. p., pobočka Jílové u Děčína, na adrese

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail06. 12. 2023 17:06Uveřejnění účastníků
Detail06. 12. 2023 17:06Uveřejnění výsledku
Detail07. 11. 2023 10:53Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail20. 10. 2023 09:01Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.