Městys Podhradí

Základní informace


Úřední název

Městys Podhradí

IČO

00271951

DIČ

CZ00271951

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 493532892

Telefon 2

+420 603288988

E-mail

mestys.podhradi@seznam.cz

WWW

WWW.mestyspodhradi.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Podhradi

Datum uveřejnění ve VVZ

21. 02. 2022 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

18. 02. 2022 13:34

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-007240

Sídlo/místo podnikání


Obec

Podhradí

Část obce

Čejkovice

Číslo popisné

17

PSČ

50601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052