Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

IČO

70886288

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 950850040

Telefon 2

+420 950850306

E-mail

lukas.moravec@hzspraha.cz

WWW

http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_9.html

Archivní profil zadavatele

https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-hlavniho-mesta-prahy

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Prahy

Datum uveřejnění ve VVZ

03. 03. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

02. 03. 2017 10:29

Evidenční číslo profilu ve VVZ

498911

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Sokolská

Číslo popisné

1595

Číslo orientační

62

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Číslo účtu

8107881

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-hlavniho-mesta-prahy
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_9.html