Rehabilitační ústav Kladruby

Základní informace


Úřední název

Rehabilitační ústav Kladruby

IČO

00068705

DIČ

CZ00068705

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 317881207

E-mail

jan.lipensky@rehabilitace.cz

WWW

www.rehabilitace.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRUKladruby

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/RUKladruby

Datum uveřejnění ve VVZ

20. 09. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

19. 09. 2018 10:39

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-032256

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kladruby u Vlašimi

Číslo popisné

30

PSČ

25762

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ02

Bankovní spojení


Název účtu

Rehabilitační ústav Kladruby

Číslo účtu

10033121

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP