Obec Radimovice u Želče

Základní informace


Úřední název

Obec Radimovice u Želče

IČO

00252751

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724180160

E-mail

starosta@radimoviceuzelce.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/RadimoviceuZelce

Datum uveřejnění ve VVZ

27. 06. 2024 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

27. 06. 2024 10:45

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2024-029580

Sídlo/místo podnikání


Obec

Radimovice u Želče

Část obce

Radimovice u Želče

Číslo popisné

40

PSČ

39002

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031