Severočeské doly a.s.

Základní informace


Úřední název

Severočeské doly a.s.

IČO

49901982

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 724148242

E-mail

zuzana.slachova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ano

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ano

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SD

Evidenční číslo profilu ve VVZ

634029

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Profil Skupiny ČEZ NEN

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Sídlo/místo podnikání


Obec

Chomutov

Část obce

Chomutov

Ulice

Boženy Němcové

Číslo popisné

5359

PSČ

43001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ