Statutární město Jablonec nad Nisou

Základní informace


Úřední název

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO

00262340

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 483357122

Telefon 2

+420 483357547

E-mail

cerna@mestojablonec.cz

WWW

www.mestojablonec.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1603f017-f193-4751-acb

Archivní profil zadavatele

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1603f017-f193-4751-acb0-4847c152f252

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-018838

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jablonec nad Nisou

Část obce

Jablonec nad Nisou

Ulice

Mírové náměstí

Číslo popisné

3100

Číslo orientační

19

PSČ

46601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Bankovní spojení


Název účtu

Výdajový účet

Číslo účtu

121451

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP