Správa Pražského hradu

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/24/V00015268Nový palác - oprava podlahy ve 3. NP Jižního křídlaNeukončenSpráva Pražského hradu07. 06. 2024 09:00
DetailN006/24/V00018418Zajištění cateringu na akce 25. a 28. října 2024NeukončenSpráva Pražského hradu11. 07. 2024 12:00
DetailN006/24/V00015513Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance Správy Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu08. 07. 2024 12:00
DetailN006/24/V00015021Provádění oprav a servisních prací na sítích zdravotně technických instalací, topení, chladu a plynu včetně odstraňování haváriíNeukončenSpráva Pražského hradu19. 06. 2024 09:00
DetailN006/24/V00017673Modernizace osobo-nákladního výtahu ve Středním křídleNeukončenSpráva Pražského hradu09. 07. 2024 09:00
DetailN006/24/V00009975Oprava prostor v Jižním čestném křídle 3. NPNeukončenSpráva Pražského hradu06. 05. 2024 09:00
DetailN006/24/V00016303Vybudování stanovišť pro identifikaci a kontrolu vozidel a regulaci osob na vjezdech a vstupech do areálu Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu
DetailN006/24/V00009348Oprava Zahrady Na BaštěNeukončenSpráva Pražského hradu25. 04. 2024 09:00
DetailN006/24/V00007048Osazení nových výsuvných sloupků v Bráně Gigantů pro zabezpečení vjezdu vozidel na I. nádvoří Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu09. 04. 2024 09:00
DetailN006/24/V00012764Jiřská č.p. 2 depozitáře – Výměna mobilních odvlhčovačůNeukončenSpráva Pražského hradu28. 05. 2024 12:00
DetailN006/24/V00012462Katedrála sv. Víta - statické poruchy na vnitřním triforiu - jihovýchodní stranaNeukončenSpráva Pražského hradu22. 05. 2024 12:00
DetailN006/24/P00000052Předběžná tržní konzultace - Modernizace pokladního systému na Pražském hraděNeukončenSpráva Pražského hradu
DetailN006/24/V00002532Jižní zahrady PH - východní terasy - oprava opěrných zdí - výběr projektantaNeukončenSpráva Pražského hradu19. 02. 2024 09:00
DetailN006/23/V00030763Servis bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení včetně příslušné komunikační infrastruktury v areálu Pražského hradu a zámku LányNeukončenSpráva Pražského hradu
DetailN006/23/V00034829Rekonstrukce úpraven vody Energocentra čp. 312 v areálu Pražského hradu a prádelny čp. 106 v areálu zámku LányNeukončenSpráva Pražského hradu08. 01. 2024 09:00
DetailN006/24/P00000013Předběžná tržní konzultace na akci Provádění oprav a servisních prací na sítích zdravotně technických instalací, topení, chladu a plynu včetně odstraňování haváriíNeukončenSpráva Pražského hradu
DetailN006/23/V00034849Dodávka měřidel spotřeby topného a chladícího média pro výměnu nefunkčních měřidel spotřeby na objektech v areálu Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu18. 12. 2023 09:00
DetailN006/23/V00034031Bezpečnostní prořez v Jelením příkopě na Pražském hraděNeukončenSpráva Pražského hradu06. 12. 2023 10:00
DetailN006/23/V00032006Statické zajištění vjezdové brány do areálu Pražského hradu z ulice U BrusniceNeukončenSpráva Pražského hradu28. 11. 2023 09:00
DetailN006/23/V00030131Havarijní oprava nefunkční doplňovací stanice topného mediaNeukončenSpráva Pražského hradu10. 11. 2023 10:00
DetailN006/23/V00026826Projekt - modernizace a rozšíření systému el. požární signalizace v katedrále sv. VítaNeukončenSpráva Pražského hradu18. 10. 2023 10:00
DetailN006/23/V00019843Restaurování souboru obrazových a zrcadlových rámů ze sbírek Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu09. 08. 2023 10:00
DetailN006/23/V00021304Konzervace Zpívající fontány a kašny sv. Jiří na III. nádvoříNeukončenSpráva Pražského hradu09. 08. 2023 09:00
DetailN006/23/V00020982Grafické zpracování a výroba výstavní grafiky a grafické zpracování propagační grafiky pro výstavu "Okna katedrály"NeukončenSpráva Pražského hradu02. 08. 2023 10:00
DetailN006/23/V00018592Oprava technologie Herkulovy kašnyNeukončenSpráva Pražského hradu18. 07. 2023 09:00
DetailN006/23/V00018587Provedení outdoorové reklamní kampaně k Vinobraní na Pražském hraděNeukončenSpráva Pražského hradu10. 07. 2023 09:00
DetailN006/23/V00016747Technický dozor stavebníka na akci Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhanyNeukončenSpráva Pražského hradu21. 06. 2023 09:00
DetailN006/23/V00015149Oprava Jižního výběžku - 3. NP - výběr projektantaNeukončenSpráva Pražského hradu20. 06. 2023 09:00
DetailN006/23/V00016751Zajištění koordinátora BOZP na akci Katedrála sv. Víta - stavební úpravy západní kruchty pro varhanyNeukončenSpráva Pražského hradu21. 06. 2023 09:00
DetailN006/23/V00012886Dodání stlačených technických plynů a pronájem tlakových nádobNeukončenSpráva Pražského hradu25. 05. 2023 09:00
DetailN006/23/V00009833Restaurování kenotafu sv. Jana NepomuckéhoNeukončenSpráva Pražského hradu26. 04. 2023 09:00
DetailN006/23/V00010037Hydrofobizace kamenných prvků střech věží baziliky sv.J iříNeukončenSpráva Pražského hradu28. 04. 2023 10:00
DetailN006/23/V00009480Dodávka 1.000 ks modrých flokážových desek s velkým státním znakemNeukončenSpráva Pražského hradu19. 04. 2023 09:00
DetailN006/23/V00009180Nákup 1 ks zahradního žacího traktoru bez kabiny pro užití v zahradách Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu20. 04. 2023 09:00
DetailN006/23/V00004329Sanace dřevokazného hmyzu dřevěné palisády prvního balkonu Wohlmutovy kruchty v Katedrále sv. Víta, r. 2023NeukončenSpráva Pražského hradu27. 02. 2023 09:00
DetailN006/23/V00003675Dodávka hasicích přístrojů a příslušenstvíNeukončenSpráva Pražského hradu23. 02. 2023 09:00
DetailN006/23/V00002073Havarijní oprava – výměna závěsného plynového kotle a zásobníku, objekt č.p. 106, v 1. np – „švadlenky“, areál zámku LányNeukončenSpráva Pražského hradu09. 02. 2023 09:00
DetailN006/23/V00001136Havarijní oprava TNS a plynových zařízení po provedených revizích na objektech areálu Pražského hradu a zámku Lány a objektech ve správě SPHNeukončenSpráva Pražského hradu27. 01. 2023 09:00
DetailN006/22/V00034082Nákup 1 ks zahradního malotraktoru bez kabiny pro užití v zahradách Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu30. 12. 2022 09:00
DetailN006/22/V00033218Pravidelný servis stacionárních plynových kotlů LOOS a hořáků Weishaupt plynové kotelny centrálního zdroje tepla čp. 53NeukončenSpráva Pražského hradu21. 12. 2022 09:00
DetailN006/22/V00034316Úprava paneláže v Císařské konírně pro výstavu Znovuzrozeni v gobelínuNeukončenSpráva Pražského hradu02. 01. 2023 09:00
DetailN006/22/V00033665Výroba a instalace výstavního fundu pro výstavu Českých korunovačních klenotů v katedrále sv. Víta v roce 2023NeukončenSpráva Pražského hradu19. 12. 2022 09:00
DetailN006/22/V00027754Nákup úklidové chemie a drogistického zbožíNeukončenSpráva Pražského hradu03. 11. 2022 09:00
DetailN006/22/V00031757Havarijní oprava kombinovaného plynového kotle, bytová jednotka objektu Jízdárna Pohořelec, Keplerova 213/1 – byt správceNeukončenSpráva Pražského hradu30. 11. 2022 09:00
DetailN006/22/V00031011Transport a instalace uměleckých děl do expozice v prostoru Obrazárny Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu25. 11. 2022 09:00
DetailN006/22/V00023658Výroba grafických výstavních panelůNeukončenSpráva Pražského hradu19. 09. 2022 10:00
DetailN006/22/V00020744Dodávka telefonních přístrojů k telefonní ústředně OpenScape 4000NeukončenSpráva Pražského hradu25. 08. 2022 09:00
DetailN006/22/V00020374Havarijní oprava chladících jednotek TRANE RTRA 110 - výrobní čísla EKN 1046, 1047 a 1048NeukončenSpráva Pražského hradu17. 08. 2022 09:00
DetailN006/22/V00016743Nákup archivačních krabic s víkemNeukončenSpráva Pražského hradu12. 07. 2022 09:00
DetailN006/22/V00018407Kácení 2 ks stromů na pozemku parc. č. 7, k.ú. Hradčany, v Jižních zahradách Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu29. 07. 2022 09:00
DetailN006/22/V00019294Nákup wifi AP FortinetNeukončenSpráva Pražského hradu08. 08. 2022 09:00
DetailN006/22/V00016300Dodávka žebříků a schůdků pro potřeby Pražského hradu a areálu zámku LányNeukončenSpráva Pražského hradu11. 07. 2022 09:00
DetailN006/22/V00017273Zajištění koordinátora BOZP na akci Katedrála - statické poruchy na vnitřním triforiu - východní stranaNeukončenSpráva Pražského hradu18. 07. 2022 09:00
DetailN006/22/V00017518Výroba a instalace výstavní grafiky do výstavy „Mistrovská díla Obrazárny Pražského hradu“ v Císařské konírně Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu08. 07. 2022 09:00
DetailN006/22/V00015032Havarijní oprava kombinovaného plynového kotle, bytová jednotka Matoušova 1356/10, Praha 5NeukončenSpráva Pražského hradu27. 06. 2022 09:00
DetailN006/22/V00010491Chladící jednotka pro serverovnu - Jízdárna PohořelecNeukončenSpráva Pražského hradu02. 06. 2022 09:00
DetailN006/22/V00014399Transport a instalace děl do expozice v prostoru Císařské konírny Pražského hradu k výstavě "Mistrovská díla Obrazárny Pražského hradu"NeukončenSpráva Pražského hradu17. 06. 2022 09:00
DetailN006/22/V00013361Architektonické řešení a grafické zpracování ke stálé expozici "Muzea Řádu Bílého lva"NeukončenSpráva Pražského hradu13. 06. 2022 11:00
DetailN006/22/V00012296Restaurování pěti obrazů ze sbírek Pražské hradu NeukončenSpráva Pražského hradu13. 06. 2022 11:00
DetailN006/22/V00012120Dodávka, montáž a zprovoznění zařízení pro MW datové propojení a IP kamerových kompletů na určených objektech Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu27. 05. 2022 09:00
DetailN006/22/V00012037Správa zaměstnaneckých benefitů a peněžitého příspěvku na stravováníNeukončenSpráva Pražského hradu24. 05. 2022 09:00
DetailN006/22/V00008208Technický dozor stavebníka na akci Oprava zdiva v bráně u Černé věže včetně přilehlých fasádNeukončenSpráva Pražského hradu20. 04. 2022 09:00
DetailN006/22/V00008202Zajištění koordinátora BOZP na akci Oprava zdiva v bráně u Černé věže včetně přilehlých fasádNeukončenSpráva Pražského hradu20. 04. 2022 09:00
DetailN006/22/P00000050Předběžná tržní konzultace na akci Odvoz a zneškodnění živnostenského odpadu z objektů Správy Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu
DetailN006/22/V00003937Zajištění koordinátora BOZP na akci Zámek Lány - obnova vlajkového stožáruNeukončenSpráva Pražského hradu03. 03. 2022 09:00
DetailN006/22/V00003915Technický dozor stavebníka na akci Zámek Lány - obnova vlajkového stožáruNeukončenSpráva Pražského hradu03. 03. 2022 09:00
DetailN006/21/V00020579Nákup archivačních krabicNeukončenSpráva Pražského hradu20. 08. 2021 09:00
DetailN006/22/V00003131Zajištění koordinátora BOZP na akci EGC - opravy požárně bezpečnostních zařízeníNeukončenSpráva Pražského hradu22. 02. 2022 09:00
DetailN006/22/V00003116Technický dozor stavebníka na akci EGC - opravy požárně bezpečnostních zařízeníNeukončenSpráva Pražského hradu22. 02. 2022 09:00
DetailN006/22/V00001851Zajištění koordinátora BOZP na akci Katedrála - oprava schodiště a dveří v severozápadní věžiNeukončenSpráva Pražského hradu03. 02. 2022 09:00
DetailN006/21/V00032989Grafické zpracování publikace "Pražský hrad - střed českého státu"NeukončenSpráva Pražského hradu17. 01. 2022 09:00
DetailN006/21/V00031679Dodání hasicích přístrojů a příslušenstvíNeukončenSpráva Pražského hradu02. 12. 2021 09:00
DetailN006/21/V00030990Dodávka prvků CCTV, PZTS, EKV a MaRNeukončenSpráva Pražského hradu30. 11. 2021 09:00
DetailN006/21/V00028624Dodávka velkoformátové tiskárny se skeneremNeukončenSpráva Pražského hradu10. 11. 2021 09:00
DetailN006/21/V00028493Zajištění koordinátora BOZP na akci katedrála - oprava Parléřova schodiště - jižní stranaNeukončenSpráva Pražského hradu02. 11. 2021 09:00
DetailN006/21/V00025814Pravidelná servisní prohlídka kotlů LOOS a plynových hořáků WeishauptNeukončenSpráva Pražského hradu13. 10. 2021 10:00
DetailN006/20/V00033706Zajištění servisních služeb a oprav vysokozdvižného vozíku Linde L14NeukončenSpráva Pražského hradu29. 01. 2021 09:00
DetailN006/20/V00013796Restaurování korouhví ze sbírek Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu23. 06. 2020 09:00
DetailN006/20/V00013822Restaurování souboru šatiček a plášťů pro sošku Jezulátka ze sbírek Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu23. 06. 2020 09:00
DetailN006/20/V00012093Strážní budky – 2 ksNeukončenSpráva Pražského hradu28. 05. 2020 09:00
DetailN006/20/V00011122Provádění revizí, kontrol a odborných prohlídek nízkotlakých kotelen a ostatních plynových zařízení, revizí tlakových nádob a školení obsluhNeukončenSpráva Pražského hradu29. 05. 2020 09:00
DetailN006/20/V00010893Havarijní oprava doplňovací stanice chladícího mediaNeukončenSpráva Pražského hradu21. 05. 2020 09:00
DetailN006/20/V00005315Restaurování souboru kovových předmětů ze sbírek Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu21. 04. 2020 09:00
DetailN006/20/V00005308Restaurování souboru polychromovaných a malířských předmětů ze sbírek Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu21. 04. 2020 09:00
DetailN006/20/V00004663Havarijní oprava doplňovací stanice chladícího mediaNeukončenSpráva Pražského hradu12. 03. 2020 09:00
DetailN006/20/V00002725Zajištění koordinátora BOZP na akci Odstranění azbestu ve Španělském sále a přilehlých prostorech včetně stavebních úpravNeukončenSpráva Pražského hradu13. 02. 2020 15:00
DetailN006/20/V00002719Technický dozor stavebníka na akci Odstranění azbestu ve Španělském sále a přilehlých prostorech včetně stavebních úpravNeukončenSpráva Pražského hradu13. 02. 2020 15:00
DetailN006/19/V00035378Uvedení tzv.Kohlovy kašny na II.nádvoří Pražského hradu do původního stavuNeukončenSpráva Pražského hradu06. 01. 2020 09:00
DetailN006/19/V00034987Technický dozor stavebníka na akci Zabezpečení vstupu do objektu středního křídla Nového paláce Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu13. 12. 2019 12:00
DetailN006/19/V00030951Revitalizace systému elektrické požární signalizace EPS v kolektorech Pražského hradu - projektNeukončenSpráva Pražského hradu14. 11. 2019 09:00
DetailN006/19/V00032762Transport a balení exponátů k výstavě s názvem: "Portrét v Čechách"NeukončenSpráva Pražského hradu21. 11. 2019 09:00
DetailN006/19/V00028655Grafické zpracování expozice Galerie hrdinů včetně realizace NeukončenSpráva Pražského hradu16. 10. 2019 09:00
DetailN006/19/V00026038Tisk publikace Veritas vincitNeukončenSpráva Pražského hradu20. 09. 2019 11:00
DetailN006/19/V00023542Projekt - Zámek Lány - rekonstrukce kotelny v ZámečkuNeukončenSpráva Pražského hradu05. 09. 2019 12:00
DetailN006/19/V00017024Dodávka kancelářského a bytového nábytkuNeukončenSpráva Pražského hradu26. 06. 2019 11:00
DetailN006/19/V00017677Dlouhodobá restaurátorská péče o věžní hodiny na Velké jižní věži chrámu sv.Víta na Pražském hraděNeukončenSpráva Pražského hradu10. 07. 2019 11:00
DetailN006/19/V00017343Tisk publikace "Katedrální motivy"NeukončenSpráva Pražského hradu04. 07. 2019 00:00
DetailN006/19/V00016932Nákup čistících a úklidových prostředkůNeukončenSpráva Pražského hradu24. 06. 2019 11:00
DetailN006/19/V00016040Tereziánské křídlo - oprava zázemí kustodůNeukončenSpráva Pražského hradu21. 06. 2019 11:00
DetailN006/19/V00015841Restaurování kovových váz ze sbírek Pražského hraduNeukončenSpráva Pražského hradu20. 06. 2019 11:00