Státní pozemkový úřad

Základní informace


Úřední název

Státní pozemkový úřad

IČO

01312774

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 729922111

E-mail

epodatelna@spucr.cz

WWW

http://www.spucr.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://zakazky.spucr.cz/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SPU

Datum uveřejnění ve VVZ

12. 04. 2017 02:02

Datum vytvoření profilu v NEN

11. 04. 2017 09:21

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-009356

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Žižkov

Ulice

Husinecká

Číslo popisné

1024

Číslo orientační

11a

PSČ

13000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ