Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

IČO

70885371

DIČ

CZ70885371

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 950970193

Telefon 2

+420 950870111

E-mail

roman.angelis@sck.izscr.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-stredoceskeho-kraje

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/STC

Datum uveřejnění ve VVZ

18. 01. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

03. 01. 2017 10:32

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-001522

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kladno

Část obce

Kladno

Ulice

Jana Palacha

Číslo popisné

1970

PSČ

27201

Stát - kód

CZ

Seznam e-tržišť zadavatele


TENDERMARKET- (archivní profil zadavatele)www.tendermarket.czhttps://www.tendermarket.cz/Z00000288.profil
GEMIN - (archivní profil zadavatele)www.gemin.czhttps://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-stredoceskeho-kraje

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.tendermarket.cz/Z00000288.profil
https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-stredoceskeho-kraje
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_20.html