Obec Střeň

Základní informace


Úřední název

Obec Střeň

IČO

47997265

DIČ

CZ47997265

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 585386835

Telefon 2

+420 723766522

E-mail

obec@stren.cz

WWW

www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-stren_2118/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.profilzadavatele.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/STREN

Datum uveřejnění ve VVZ

03. 02. 2022 02:05

Datum vytvoření profilu v NEN

02. 02. 2022 13:58

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-005387

Sídlo/místo podnikání


Obec

Střeň

Část obce

Střeň

Číslo popisné

19

PSČ

78332

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Bankovní spojení


Číslo účtu

1801698319

Kód banky

0800

IBAN

CZ8008000000001801698319

SWIFT

GIBACZPX