Státní ústav pro kontrolu léčiv

Základní informace


Úřední název

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Doplněk k úřednímu názvu

organizační složka státu

IČO

00023817

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 272185111

Fax

+420 271732377

E-mail

posta@sukl.cz

WWW

www.sukl.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SUKL

Datum uveřejnění ve VVZ

14. 05. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

11. 05. 2018 11:52

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-015289

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Vinohrady

Ulice

Šrobárova

Číslo popisné

49

Číslo orientační

48

PSČ

10000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ