Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Základní informace


Úřední název

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

IČO

43383513

DIČ

CZ43383513

Právní forma organizace

Svazek obcí

Telefon

+420 777615215

E-mail

blaha@svkzdarsko.cz

WWW

www.svkzdarsko.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.vhodne-uverejneni.cz/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SVKZdarsko

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-037988

Sídlo/místo podnikání


Obec

Žďár nad Sázavou

Část obce

Žďár nad Sázavou 4

Ulice

Vodárenská

Číslo popisné

244

Číslo orientační

2

PSČ

59101

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063