Státní zemědělský intervenční fond

Základní informace


Úřední název

Státní zemědělský intervenční fond

IČO

48133981

DIČ

CZ48133981

Právní forma organizace

Fond (ze zákona)

Telefon

+420 735705481

E-mail

podatelna@szif.cz

WWW

www.szif.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://zakazky.szif.cz/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SZIF

Datum vytvoření profilu v NEN

09. 09. 2021 12:34

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-033031

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha 1

Část obce

Nové Město

Ulice

Ve Smečkách

Číslo popisné

801

Číslo orientační

33

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ