Obec Sběř

Základní informace


Úřední název

Obec Sběř

IČO

00272086

DIČ

ObecSběř

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 773877442

E-mail

info@obec-sber.cz

WWW

www.obec-sber.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Sber

Datum vytvoření profilu v NEN

12. 07. 2022 18:32

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-027189

Sídlo/místo podnikání


Obec

Sběř

Část obce

Sběř

Číslo popisné

38

PSČ

50703

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052

Bankovní spojení


Název účtu

KB Jičín

Číslo účtu

10722541

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP