Aréna Lesná, z.s.

Základní informace


Úřední název

Aréna Lesná, z.s.

IČO

05334349

DIČ

CZ05334349

Právní forma organizace

Spolek

Telefon

+420 777629254

E-mail

koubek@arenalesna.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Sportovni_centrum

Datum uveřejnění ve VVZ

08. 11. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

05. 11. 2021 15:56

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-041519

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Lesná

Ulice

Loosova

Číslo popisné

800

Číslo orientační

1b

PSČ

63800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064