Správa Národního parku Podyjí

Základní informace


Úřední název

Správa Národního parku Podyjí

IČO

00837971

DIČ

CZ00837971

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 515226722

E-mail

info@nppodyji.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SpravaNPPodyji

Datum uveřejnění ve VVZ

13. 02. 2019 02:01

Datum vytvoření profilu v NEN

12. 02. 2019 12:16

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-005339

Sídlo/místo podnikání


Obec

Znojmo

Část obce

Znojmo

Ulice

Na Vyhlídce

Číslo popisné

1581

Číslo orientační

5

PSČ

66902

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet - ČNB

Číslo účtu

35734741

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://ezak.mzp.cz/profile_display_11.html26. 06. 2014