Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

Základní informace


Úřední název

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

IČO

00016918

DIČ

CZ00016918

Právní forma organizace

Státní podnik

Telefon

+420 724800281

E-mail

pechacek@statekjenec.cz

WWW

www.statekjenec.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/StatekJenec

Evidenční číslo profilu ve VVZ

632248

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Řepy

Ulice

Třanovského

Číslo popisné

622

Číslo orientační

11

PSČ

16300

Stát - kód

CZ

Veřejné dokumenty zadavatele