Město Týnec nad Sázavou

Základní informace


Úřední název

Město Týnec nad Sázavou

IČO

00232904

DIČ

CZ00232904

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 317701530

Fax

+420 317701929

E-mail

radnice@mestotynec.cz

WWW

www.mestotynec.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.katalogprojektu.eu/Profil_zadavatele/00232904/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/TnS

Datum uveřejnění ve VVZ

17. 02. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

14. 02. 2017 15:20

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-004600

Sídlo/místo podnikání


Obec

Týnec nad Sázavou

Část obce

Týnec nad Sázavou

Ulice

K Náklí

Číslo popisné

404

PSČ

25741

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet

Číslo účtu

320082359

Kód banky

0800

IBAN

CZ98 0800 0000 0003 2008 2359

SWIFT

GIBACZPX