Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy

Systémové číslo NEN

N006/24/V00000756

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00000756

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

36 585 767,60

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 02. 2024 14:36

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 04. 2024 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jakub

Příjmení

Kubíček

E-mail

jakub.kubicek@otidea.cz

Telefon 1

+420 734734512

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky je demolice stávající nosné konstrukce lávky a výstavba nové na sanované a upravené spodní stavbě. Nová nosná konstrukce bude ocelová příhradová spojitá konstrukce o 4 polích se spřaženou železobetonovou deskou sloužící pro pěší a cyklisty. Tato mostovka bude cca v polovině příhrady, v prostoru pod ní pak bude technologický prostor pro veškeré inženýrské sítě, které jsou v rámci této stavby překládány. Součástí tohoto objektu je i sanace a úprava přilehlého schodiště na straně Brodců. Součástí je také výstavba výtahu v železobetonové šachtě. Zhotovitel při předání hotového díla předloží doklad o uložení těchto druhů odpadu (asfaltové vrstvy betony bez obsahu dehtu – kód 17 03 02; beton – kód 17 01 01) na recyklační skládku. Zadavatel informuje, že na předmětnou veřejnou zakázku čerpá dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmět této veřejné zakázky se nachází nad řekou Sázavou, která je vyhlášenou evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 2000. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě č. 4 a v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 06. 2024 15:16Uveřejnění písemné zprávy
Detail05. 06. 2024 15:15Uveřejnění účastníků
Detail05. 06. 2024 15:15Uveřejnění výsledku
Detail08. 04. 2024 13:45Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail08. 04. 2024 10:02Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail28. 03. 2024 11:43Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail28. 03. 2024 11:40Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 03. 2024 13:38Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 03. 2024 21:12Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail07. 03. 2024 15:20Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


05. 06. 2024 14:0005. 06. 2024 14:05F2024-025852Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka