Zbořený Kostelec-Brodce - chodník podél silnice III/1068-2. etapa

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zbořený Kostelec-Brodce - chodník podél silnice III/1068-2. etapa

Systémové číslo NEN

N006/24/V00006711

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00006711

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

18. 03. 2024 11:00

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 04. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Věra

Příjmení

Velková

E-mail

velkova@mestotynec.cz

Telefon 1

+420 317701937

Telefon 2

+420 776625446

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky je novostavba chodníku, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Chodník navazuje na již zrealizovaný chodník v 1. etapě a končí u autobusové zastávky ve Zbořeném Kostelci, celková délka cca 366 m, šířka 1,5 – 2,75 m. Vozovka silnice III/1068 bude v celém úseku rozšířena na 5,5 m. Za chodníkem bude provedeno svahování nebo polisádové opěrné zdi. Na konci úseku bude upravena plocha pro kontejnery a zpevněná štěrková plocha. Zastávka BUS bude posunuta směrem k Brodcům. Dešťová kanalizace bude navazovat na již realizovanou kanalizaci v 1. etapě a bude mít délku cca 338 m. Bude demontováno stávající vedení veřejného osvětlení vč. lamp a bude umístěno nové podzemní vedení délky cca 405 m a 12 ks nových lamp. Na místě stavby se nacházejí volně rostoucí stromy, keře a dřeviny, které budou pokáceny. Z důvodu kácení bude možné zahájit práce v době vegetačního klidu (předpoklad v lednu 2025). Stavba má tyto stavební objekty: SO 101 Chodník (hlavní stavba), SO 301 Dešťová kanalizace (vedlejší stavba) a SO 401 Veřejné osvětlení (vedlejší stavba). Součástí veřejné zakázky je rovněž změna spočívající v rozšíření nástupiště z původní šířky 2,0 m na 2,75 m (požadavek správce komunikace na min. volnou šířku 1,5 m v místě označníku zastávky). Součástí změny je i změna výšky nástupištní hrany zastávky autobusů, viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 a v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 06. 2024 14:55Uveřejnění písemné zprávy
Detail05. 06. 2024 14:55Uveřejnění účastníků
Detail05. 06. 2024 14:55Uveřejnění výsledku
Detail18. 03. 2024 11:00Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


05. 06. 2024 14:0005. 06. 2024 14:05F2024-025854Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka