Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Základní informace


Úřední název

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

IČO

61383082

DIČ

CZ61383082

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 973208584

Fax

+420 973208581

E-mail

verejnezakazky@uvn.cz

WWW

www.uvn.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.vhodne-uverejneni.cz

Archivní profil zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61383082

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/UVN

Datum uveřejnění ve VVZ

21. 02. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

20. 02. 2017 17:06

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-004836

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Břevnov

Ulice

U vojenské nemocnice

Číslo popisné

1200

Číslo orientační

1

PSČ

16200

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

ČNB Praha

Číslo účtu

32123881

Kód banky

0710

IBAN

CZ9607100000000032123881

SWIFT

CNBACZPP

Seznam e-tržišť zadavatele


Gemin.czhttps://www.gemin.cz/index.phphttps://www.gemin.cz/profil/ustredni-vojenska-nemocnice-vojenska-fakultni-n