Detail

Základní informace


Úřední název

C SYSTEM CZ a.s.

IČO

27675645

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Brno

Část obce

Židenice

Ulice

Otakara Ševčíka

Číslo popisné

840

Číslo orientační

10

PSČ

63600

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

50 164,18

Nabídková cena bez DPH

41 458,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne