Detail

Základní informace


Úřední název

ROS, a.s.

IČO

63472406

DIČ

CZ63472406

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Brno

Část obce

Staré Brno

Ulice

Poříčí

Číslo popisné

124

Číslo orientační

3

PSČ

63900

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

6 485 289,00

Nabídková cena bez DPH

5 359 743,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne