Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

11. 03. 2024 14:21

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


SPR 12/202320241 932 403,001 597 027,28
SPR 12/202320242 011 472,001 662 373,54
SPR 12/202320232 280 438,011 884 659,51