Všehrdy - reko kotelny-EUA - PD + AD 2

Základní informace


Název zadávacího postupu

Všehrdy - reko kotelny-EUA - PD + AD 2

Systémové číslo NEN

N006/23/V00025066

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00025066

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

08. 09. 2023 10:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

20. 09. 2023 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Helena

Příjmení

Scholzová

E-mail

hscholzova@vez.vse.justice.cz

Telefon 1

+420 474697113

Telefon 2

+420 722064250

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro provádění stavby - stavebních úprav, nahrazení stávajících dvou teplovodních plynovodních kotlů o výkonu 1700 kW za nové teplovodní kotle o sníženém výkonu (cca 1290 kW) s kondenzačním provozem kotlů včetně úpravy spalinových cest , v objektu Plynová kotelna ve Věznici Všehrdy, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. A dále výkon činnosti autorského dozoru projektanta. Bližší informace jsou uvedeny v přílohách Výzvy.

Kód z číselníku NIPEZ

71320000-7

Název z číselníku NIPEZ

Technické projektování

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

71320000-7

Název z číselníku CPV

Technické projektování

Název předmětu

Technické projektování

Textové pole pro popis místa plnění

Všehrdy čp. 26, 430 01 Všehrdy

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTechnické projektování71320000-7Technické projektování

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2023 11:14Uveřejnění účastníků
Detail24. 11. 2023 11:14Uveřejnění výsledku
Detail14. 11. 2023 10:11Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail08. 09. 2023 10:26Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.