Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

08. 01. 2024 15:42

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


2467/20232023131 877,90108 990,00