Detail

Základní informace


Úřední název

Flimex s.r.o.

IČO

27467627

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Datum uzavření smlouvy

08. 11. 2023

Evidenční číslo smlouvy

VS-220534-4/ČJ-2023-802250

Smluvní cena bez DPH

196 592,00

Smluvní cena s DPH

237 876,30

Smluvní cena s dodatky bez DPH

196 592,00

Smluvní cena s dodatky s DPH

237 876,30

Měna

CZK

Internetová adresa, na které je smlouva umístěna

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26510315

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne