Okresní soud v Karviné

Základní informace


Úřední název

Okresní soud v Karviné

IČO

00025224

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 596390111

E-mail

podatelna@osoud.kna.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Karviná

Část obce

Fryštát

Ulice

park Bedřicha Smetany

Číslo popisné

176

Číslo orientační

5

PSČ

73301

Stát - kód

CZ